Selecteer een pagina

Privacyverklaring PhotoMenu

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonlijke klantgegevens, die worden verzameld of gebruikt door PhotoMenu, gevestigd aan de smelen 2, 6026VV te Maarheeze, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64513467. PhotoMenu waardeert de interesse, die u in ons bedrijf en onze diensten en producten toont door uw bezoek aan onze website www.photomenu.nl of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van onze app, sociale media platformen en/of andere kanalen en blogs (hierna gezamenlijk: “PhotoMenu pagina’s”).

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens, die PhotoMenu verzamelt tijdens uw interacties met PhotoMenu, zoals wanneer u PhotoMenu pagina’s bezoekt, diensten of producten afneemt, die door PhotoMenu worden aangeboden, u abonneert op nieuwsbrieven, die door PhotoMenu worden aangeboden, contact opneemt met PhotoMenu, etc.
Dit is inclusief – maar niet beperkt tot – alle online en offline gegevensverzamelingen door PhotoMenu van alle soorten persoonsgegevens. Sommige gegevensverzamelingen van PhotoMenu pagina’s werken met speciale soorten gegevens (zoals foto’s) waarover u separaat wordt geïnformeerd waar en wanneer dit van toepassing is.

We vragen u uw persoonsgegevens met ons te delen voor onder meer de volgende doeleinden:
• Aanschaffen van online diensten en producten, die door PhotoMenu worden aangeboden;
• Activeren of registreren van bepaalde diensten of producten, die door PhotoMenu worden aangeboden, of de functionaliteit ervan uit te breiden;
• Deelnemen in PhotoMenu online communities, waaronder onze kanalen in sociale media platformen;
• Opslaan van uw voorkeuren voor toekomstige interactie en communicatie met PhotoMenu;
• Ons te helpen bij het verbeteren van diensten en producten, en het toestaan dat PhotoMenu u blijft informeren over of betrekken bij het testen van nieuwe diensten en/of producten;
• Oplossen van problemen met diensten en/of producten, die door PhotoMenu worden aangeboden;
• Het ontvangen van persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen en advertenties, die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie, die wij via cookies en/of vergelijkbare technologieën over u hebben verzameld via PhotoMenu pagina’s.
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben gemeld. Indien wij uw gegevens voor andere of nauwverwante doeleinden verwerken, bouwen wij extra maatregelen in, indien dit wettelijk is vereist.

Welke persoonsgegevens wij mogelijk verzamelen:

Tijdens uw interactie met PhotoMenu pagina’s, door diensten af te nemen van PhotoMenu of door PhotoMenu pagina’s te bezoeken, kunnen wij u om bepaalde gegevens vragen of deze ontvangen, zoals uw:
• Naam
• E-mailadres
• Accountgegevens
• Telefoonnummer
• Sociale mediaprofielen
• Geslacht
• Leeftijd
• Voorkeurstaal
• Land
• Gegevens over de diensten of producten, die door PhotoMenu worden aangeboden en u heeft aangeschaft
• Belevingen en feedback die u met ons deelt
• Reserveringen voor een derde door PhotoMenu aangeboden partij
• Interesses
• Andere gegevens met betrekking tot uw activiteiten op PhotoMenu pagina’s

Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale- mediaplatformen, en uw instellingen op onze PhotoMenu pagina’s, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met PhotoMenu, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale- mediaprofiel (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, commentaar dat u hebt gepost, enzovoort).
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip – maar niet beperkt tot:
• Uw IP-adres;
• Uw cookie-ID;
• Uw webbrowser;
• Uw locatie;
• Welke PhotoMenu pagina’s, of door PhotoMenu aangeboden pagina’s u bezoekt;
• De advertenties die u bekijkt of waarop u doorklikt;
• etc.

Voor sommige diensten, producten, of functionaliteiten die u door PhotoMenu worden aangeboden, zijn bepaalde persoonsgegevens vereist om hiervan gebruik van te kunnen maken. Wanneer dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd en indien u ervoor kiest alsnog geen persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van deze diensten, producten of functionaliteiten, kan dit betekenen dat u geen gebruik hiervan kunt maken.
Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interactie met PhotoMenu, de opties die u kiest, zoals uw culinaire paspoort, en de diensten, producten en functies die u gebruikt.

Delen van uw gegevens met derden
Wanneer u via PhotoMenu pagina’s een reservering wilt plaatsen, gebruik wilt maken van de door PhotoMenu aangeboden diensten, producten, of functionaliteiten, kan het nodig zijn uw gegevens met derden te delen om de gekozen dienst, product, of functionaliteit te kunnen uitvoeren. Voorafgaand hieraan wordt uw toestemming gevraagd voor het delen van uw persoonsgegevens met desbetreffende derde.
Verschillende manieren waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen:
U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met PhotoMenu delen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
• Registreren als lid van PhotoMenu;
• Een dienst, product, of functionaliteit registreren;
• Een ervaring bij de aanverwante restaurants registreren;
• Uw communicatie met PhotoMenu over een dienst, product, of functionaliteit, bijvoorbeeld de vragen die u ons hebt gesteld of verzoeken die u hebt ingediend;
• Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van PhotoMenu;
• Deelnemen aan een actie, spel of prijsvraag;
• Deelnemen aan een sociale-media-activiteit met betrekking tot een PhotoMenu aanbieding (door bijvoorbeeld op ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’ te klikken);
• Tekstberichten (sms-berichten) aanvragen voor uw mobiele telefoon/apparaat;
• Abonneren op een PhotoMenu nieuwsbrief;
• Vrijwillig deelnemen aan enquêtes of andersoortige vragenlijsten omtrent uw ervaringen of andere onderwerpen;
• Aanmelden bij/via sociale media (bijvoorbeeld uw Facebook- account gebruiken om een account aan te maken of u aan te melden);
• Als u digitale PhotoMenu diensten, producten, functionaliteiten en/of PhotoMenu app gebruikt, kunt u worden gevraagd gegevens te delen met PhotoMenu (zoals gegevensgebruik of locatiegegevens);
• Cookies die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u onze websites bezoekt;
• Social listening: PhotoMenu kan op internet zoeken naar relevante en openbare inhoud teneinde haar diensten, producten, of functionaliteiten te verbeteren, problemen van klanten op te lossen en gerichte marketing aan te bieden.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u redelijke toegang tot deze informatie, zodat u deze kunt bijwerken, wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, verwijderen. Voor uw PhotoMenu account kunt u dit doen door u aan te melden bij uw account en naar uw persoonlijke instellingen te gaan. Hier kunt u tevens uw voorkeuren wijzigen met betrekking tot hoe PhotoMenu met uw gegevens mag omgaan. Verzoeken omtrent uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u ook doorgeven aan PhotoMenu via info@photomenu.nl
We raden u aan uw persoonlijke instellingen en persoonsgegevens compleet en up-to-date te houden.

Sociale media

Als u deelneemt aan sociale media platformen, zoals Facebook, Instagram, etc., verwijzen wij graag naar de privacy statements van deze platformen voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en).
Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw instellingen op onze PhotoMenu pagina’s, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met PhotoMenu, bijvoorbeeld over uw onlineactiviteiten en sociale-mediaprofielen (zoals uw interesses, burgerlijke staat, geslacht, gebruikersnaam, foto, gepost commentaar, enzovoort).
Links naar andere websites
Wanneer u de PhotoMenu pagina’s bezoekt, komt u mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door PhotoMenu en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze websites.
Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. PhotoMenu maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.
Speciale informatie voor ouders
Hoewel PhotoMenu pagina’s niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar, is het PhotoMenu beleid om te voldoen aan de wetgeving wat betreft vereiste toestemming van een ouder of voogd voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van gegevens van kinderen.
PhotoMenu raadt ouders ten zeerste aan de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Als u vermoedt dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan 18 jaar, kunt u contact met ons opnemen via info@photomenu.nl
Wijzigingen in deze privacyverklaring
De diensten van PhotoMenu zijn voortdurend in ontwikkeling en de vorm en aard van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen, zonder dat wij u hiervan vooraf in kennis stellen. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele herziende versies op onze websites.

Contact opnemen

Neem contact met ons op via info@photomenu.nl of ga naar onze contactpagina.

Cookies